Ocena brak

Trzon kości kulszowej

Autor /aby Dodano /03.01.2012

Trzon kości kulszowej (corpus ossis ischii) tworzy nieco więcej niż dwie piąte panewki. Na swym brzegu przednio-dolnym, pod wcięciem panewki, na górnym brzegu otworu zasłonionego znajduje się często mały guzek zasłonowy tylny (tuberculum obturatorium poste-rius). Z brzegu tylnego trzonu sterczy ku tyłowi wydatny kolec kul-szowy (spina ischiadica). Powyżej kolca znajduje się. jak wyżej wspomniano, wcięcie kulszowe większe (incisura ischiadica major), poniżej zaś, między nim a guzem kulszowy m (tuber ischiadicum) — wcięcie kulszowe mniejsze (incisura ischiadica minor). Do powierzchni zewnętrznej kolca kulszowego przyczepia się mięsień bliźniaczy górny, do powierzchni wewnętrznej — mięsień guziczny, natomiast do wierzchołka kolca jest przytwierdzone więzadło krzyżowo--kolcowe. Więzadło to zamyka wcięcie kulszowe większe, tworząc otwór tej samej nazwy — otwór kulszowy większy (foramen ischiadicum majus; ryc. 341), przez który przechodzą: mięsień grusz-kowaty, tętnice, żyły i nerwy pośladkowe górne i dolne, nerw kulszowy, nerw skórny tylny uda, tętnica i żyły sromowe wewnętrzne oraz nerw sromowy. Z otworów tych nerw i naczynia pośladkowe górne biegną nad mięśniem gruszkowatym, reszta zaś — pod nim. Wcięcie kulszowe mniejsze, bardziej płytkie niż poprzednie, pokryte jest chrząstką włóknistą, jest ono zamknięte więzadłem krzyżowo-kolcowym i krzy-żowo-guzowym, które tworzą otwór kulszowy mniejszy (foramen ischiadicum minus); przez otwór ten biegnie ścięgno zasłaniacza wewnętrznego, nerw sromowy i naczynia sromowe wewnętrzne.

Poniżej wcięcia kulszowego mniejszego gruby odcinek trzonu kształtu trójściennego ostrosłupa zbiega prawie pionowo ku dołowi i do tyłu. Powierzchnie zewnętrzna i wewnętrzna tego odcinka są gładkie, powierzchnia tylna natomiast jest chropowata, wyniosła i tworzy guz kulszowy (tuber ischiadicum), wysłany tkanką tłuszczową podskórną; w pozycji siedzącej miednica opiera się na tych guzach o podłoże.

Podobne prace

Do góry