Ocena brak

Trzęsienie Ziemi

Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011

Trzęsienie ziemi to naturalny, krótki, gwałtowny wstrząs ( lub ich seria ) gruntu, powstały pod powierzchnią ziemi i rozchodzący się w postaci fal sejsmicznych od środka, znajdującego się na powierzchni ,gdzie drgania są najsilniejsze.

Miejsce, w którym powstają drgania skorupy ziemskiej, nazywa się ogniskiem ( hipocentrum ) Głębokość ogniska bywa różna i wynosi od kilku do kilkuset kilometrów.

Punkt na powierzchni Ziemi najwcześniej uderzony przez fale sejsmiczne to epicentrum trzęsienia. W epicentrum trzęsienie jest najsilniejsze; w miarę oddalania się od epicentrum siła wstrząsów maleje.

Najczęstsze i najsilniejsze trzęsienia ziemi maja miejsce w rejonach grzbietów śródoceanicznych, rowów oceanicznych i towarzyszących im łańcuchów wysp i młodych pasm gór fałdowych.

Obszary sejsmiczne – to takie tereny, na których budowa geologiczna sprzyja istnieniu drgań skorupy ziemskiej. Portugalia, południowa Hiszpania. Pireneje, Alpy, Apeniny, Azja mniejsza, Kaukaz, Himalaje- 50% trzęsień, Kordyliery, Andy, Japonia, Filipiny, Nowa Zelandia –40% trzęsień, 10% - pozostałe obszary.

Podobne prace

Do góry