Ocena brak

Trzepla zielona

Autor /Natan Dodano /27.01.2012

Wygląd: długość 5-5,5 cm, rozpiętość skrzydeł 7 cm. Żółto-zielona, mocno zbudowana ważka. Obie płci ubarwione jednakowo.  

Środowisko: czyste leśne strumienie i rzeki o piaszczystym dnie. Tę piękną ważkę można obserwować tym łatwiej, że nie jest tak płochliwa jak większość innych. Łączenie się par ma miejsce na nasłonecznionych, piaszczystych, leśnych drogach. Do wody trzepie wracają dopiero w celu składania jaj.

Występowanie: gatunek wschodni, docierający na zachodzie kontynentu tylko do środkowoeuropejskich gór, nie spotykany w Wielkiej Brytanii. W górach sięga do 1000 m n.p.m.

Liczebność: na wschodzie Europy dość pospolita, poza nią raczej rzadka. Zagrożona, podobnie jak wszystkie gatunki związane z wodami płynącymi. W Polsce pod ochroną.

Rozwój: larwy żyją na piaszczystym, nie zarośniętym dnie strumieni, nigdy w mule. W rzekach tylko w miejscach o szybkim prądzie. Rozwój larwalny trwa 3-4 lata.

Pokarm: głównie drobne bezkręgowce.

Podobne prace

Do góry