Ocena brak

Trzecie czytanie projektu ustaw

Autor /Maksym Dodano /23.12.2011

Trzecie czytanie obejmuje:

a) przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji lub jeżeli projekt nie został ponownie skierowany do komisji przedstawienie przez posła sprawozdawcę poprawek i wniosków zgłoszonych podczas 2-o czytania

b) głosowanie

Porządek głosowania jest następujący:

a) głosowanie wniosku o odrzucenie w projektu w całości, jeżeli wniosek taki został postawiony

b) głosowanie poprawek do poszczególnych artykułów, przy czym w 1-j kolejności głosuje się poprawki których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach

c) głosowanie projektu w całości w brzmieniu zaproponowanym przez komisję ze zmianami wynikającymi z przegłosowania poprawek.

Podobne prace

Do góry