Ocena brak

TRZEBIŃSKI Józef

Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013

TRZEBIŃSKI Józef (1867—1941) — profesorbotaniki Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie;autor prac badawczych nad chorobami burakacukrowego, krzewów i drzew owocowych, orazpodręczników „Choroby roślin uprawnych” (1912)i ..Choroby roślin — ogólna fitopatologia” (1930);kierownik Stacji Ochrony Roślin w Warszawieprzy Towarzystwie Ogrodniczym Warszawskim(1912—1918), a później wydziału ochrony roślinPaństwowego Instytutu Naukowego GospodarstwaWiejskiego w Puławach (1918— 1924)i Stacji Ochrony Roślin w Wilnie (od r. 1926).

Podobne prace

Do góry