Ocena brak

Tryb zgłaszania partii politycznej do ewidencji

Autor /Kosma Dodano /22.12.2011

Zasady tworzenia partii politycznych reguluje ustawa z 27 czerwca 1997- o partiach politycznych, została znowelizowana 12 kwietnia 2001 r. Zgłoszenia partii politycznej- do sądu okręgowego w Wa-wie dokonują 3 osoby wchodzące w skład organów uprawnionych w statucie do reprezentowania partii na zewnątrz oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych. W zgłoszeniu podaje się nazwę skrót nazwy i określenie adresu siedziby partii politycznej imiona i nazwiska adresy osób które wchodzą do partii numery PESEL i własnoręczne podpisy popierających zgłoszenie co najmniej 1000 obywateli którzy mają ponad 18 lat i posiadają pełną zdolność prawną.

Podobne prace

Do góry