Ocena 5.0 1 głos

Tryb zgłaszania kandydatów na urząd Prezydenta RP

Autor /Maksym Dodano /23.12.2011

Zgłoszenie obejmuje wieloetapową procedurę:

Etap 1-y: celem zgłoszenia kandydata na urząd Prezydenta RP i prowadzenia kampanii wyborczej na jego rzecz obywatele w liczbie co najmniej 15 tworzą komitet wyborczy. Utworzenie komitetu wymaga pisemnej zgody kandydata na kandydowanie, pisemnej zgody na utworzenie komitetu. Zgoda kandydata powinna zawierać jego dane osobowe, PESEL, wykształcenie, oraz zawód. Wyrażając zgodę na kandydowanie powinien złożyć „oświadczenie lustracyjne” do PKW dotyczące jego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa w latach 1944- 1990. Prawomocne orzeczenia sądu o fakcie nie złożenia takiego oświadczenia powoduje pozbawienie go na 10 lat biernego prawa wyborczego na urząd Prezydenta.

Etap 1-y kończy się zebraniem 1000 podpisów obywateli mających prawo wybierania Sejmu i popierających kandydata. Jeden wyborca może udzielić poparcia dowolnej liczbie kandydatów na urząd Prezydenta.

Etap 2-i sprowadza się do zgłoszenia PKW komitetu wyborczego do zarejestrowania.

W zgłoszeniu podaje się: nazwę komitetu i adres siedziby, imię nazwisko adres zamieszkania PESEL pełnomocnika komitetu. Do zgłoszenia należy dołączyć: oświadczenie o utworzeniu komitetu, zgodę kandydata wykaz podpisów 1000 obywateli. Jeśli głoszenie spełnia wymagane przez prawo warunki w terminie 3 dni od daty jego doręczenia jest zarejestrowany. Gdy zgłoszenie zawiera wady PKW wzywa pełnomocnika do ich usunięcia w terminie 3 dni w przypadku nie usunięcia PKW odmawia rejestracji. Zgłoszenie kandydata na Prezydenta dokonywane jest osobiście przez pełnomocnika zarejestrowanego komitetu wyborczego.

Zgłoszenie powinno zawierać: dane osobowe kandydata, nazwę komitetu i imię i nazwisko kandydata i pełnomocnika finansowego, wykaz obywateli popierających zgłoszenie. PKW rejestruje kandydata jeżeli zgłoszenie jest zgodne z przepisami. Sprawdza zgłoszenie. W przypadku gdy zgłoszenie wykazuje wady PKW wzywa pełnomocnika do ich usunięcia w terminie do 3 dni w razie ich nie usunięcia PKW odmawia rejestracji. Po upływie 45 dnia przed dniem wyborów PKW sporządza listę kandydatów w kolejności alfabetycznej.

Podobne prace

Do góry