Ocena brak

Tryb zawierania i zatwierdzania ugody administracyjnej

Autor /Seweryn Dodano /19.08.2011

Ugoda utrwalana jest w formie protokołu i zatwierdzana przez organ, przed którym została zawarta /wstrzymywana, gdy konieczne jest stanowisko innego organu/. Ugoda nie może być zawarta, gdy naruszono: prawo, interes stron, interes społeczny. Zawarcie ugody lub odmowa w drodze postanowienia z możliwym zażaleniem. Postanowienie takie należy wydać do 7 dni, strony otrzymują odpis. Gdy ugodę zawarto w postępowaniu odwoławczym to decyzja z I instancji traci ważność.

Podobne prace

Do góry