Ocena brak

TRYB ZABEZPIECZENIA ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

Autor /Wasyl515 Dodano /09.12.2011

2 tryby:

Zabezpieczenie następuje w trybie:

  1. Przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji- z urzędu albo

  2. W formie określonej w art. 33d- na wniosek

W razie złożenia wniosku o zabezpieczenie w formie określonej w art.33d zabezpieczenie w trybie przepisów egzekucyjnych w administracji, w zakresie objętym tym wnioskiem może nastąpić po wydaniu postanowienia odmawiającego przyjęcia zabezpieczenia.

Podobne prace

Do góry