Ocena brak

Tryb wyłaniania Prezydenta RP

Autor /Maksym Dodano /23.12.2011

Prezydent wybierany jest przez naród w drodze wyborów powszechnych, równych, bezpośrednich, w tajnym głosowaniu. Na prezydenta Rzeczypospolitej wybrany zostaje kandydat który otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości 14 dnia wyborów przeprowadza się drugą turę wyborów.

W ponownym głosowaniu wyboru dokonuje się spośród 2 kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali większą liczbę głosów. Jeżeli którykolwiek z tych 2 kandydatów wycofa zgodę na kandydowanie utarci prawo wyborcze lub umrze w jego miejsce do wyborów w kolejnym głosowaniu dopuszcza się kandydata który otrzymał największą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu.

Podobne prace

Do góry