Ocena brak

Tryb wnoszenia skargi do NSA

Autor /Tobiasz Dodano /19.08.2011

Skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia w sprawie, gdy przed wniesieniem skargi należało zwrócić się do właściwego organu z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa, skarga może być wniesiona po upływie 30 dni od dnia doręczenia wezwania. Tylko RPO i prokurator mogą wnieść skargę w terminie 6 miesięcy od doręczenia stronie rozstrzygnięcia sprawy, termin ten może ulec wydłużeniu, gdy chodzi o działalność organów państwowych, Sąd z ważnych powodów ma prawo przywrócić na wniosek strony termin do wniesienia skargi.

Podobne prace

Do góry