Ocena brak

Tryb udzielania Radzie Ministrów wotum zaufania

Autor /Maksym Dodano /23.12.2011

Wotum zaufania oznacza uchwałę parlamentu wyrażającą poparcie lub zaufanie do polityki lub działania rządu. Udzielanie przez Sejm wotum zaufania występuje w procesie wyłaniania rząd. Udzielanie takiego zaufania następuje większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Rozpatrzenie wniosku premiera następuje na najbliższym posiedzeniu Sejmu, a w wypadku jego nie zgłoszenia w trakcie posiedzenia sejmu. Inicjatorem uruchomienia tej instytucji jest Premier.

Podobne prace

Do góry