Ocena brak

Tryb udzielania Ministrowi wotum nieufności

Autor /Maksym Dodano /23.12.2011

Odpowiedzialność polityczną przed sejmem ponoszą członkowie RM. Tryb udzielania wotum nieufności w stosunku do ministra jest analogiczny. Wniosek o wyrażenie nieufności musi być podpisany przez co najmniej 69 posłów. Wniosek w sprawie wotum nieufności kieruje się do odpowiednich komisji sejmowych.

Podobne prace

Do góry