Ocena brak

Tryb uchwalania ustawy budżetowej

Autor /Maksym Dodano /23.12.2011

Ustawa budżetowa jaj inicjatywa ustawodawcza przysługuje radzie Ministrów, która obowiązana ją przedłożyć Sejmowi projekt najpóźniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem roku budżetowego a następnie kieruje do komisji finansów publicznych oraz innych właściwych komisji sejmowych rozpatrując kolejne części budżetowe. do komisji tych Marszałek sejmu kieruje przedłożone przez najwyższą Izbę Kontroli uwagi do sprawozdań z wykonania ustawy budżetowej i innych planów finansowych państwa. szczególną rolę odgrywa KFP do której komisje przekazują wnioski opinie i propozycje poprawek. komisja ta przedstawia sprawozdanie:

a) w sprawie przyjęcia projektu ustawy budżetowej bez poprawek

b) przyjęcia z poprawkami

KFP nie może wnosić o odrzucenie projektu ustawy budżetowej. Do procedur ustawy budżetowej należy:

a) Senat w sprawie uchwały budżetowej podejmuje w ciągu 20 dni od dnia przekazania jej przez Marszałka Sejmu. Ustawa kierowana jest do Senatu tam rozpatrywana. Komisje przekazują swoje opinie Komisji Gospodarki , która na jej podstawie przygotowuje projekt uchwały Senatu. Senat nie ma prawa wnioskowania o odrzucenie ustawy budżetowej.

b) Prezydent podpisuje ustawę budżetową w ciągu 7 dni

c) w przypadku zwrócenia się prze Prezydenta do TK w sprawie ustalenia zgodności z konstytucją TK orzeka w tej sprawie nie później niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

d) konsekwencją nie przedłożenia Prezydentowi do podpisu ustawy budżetowej- w ciągu 4 miesięcy od dnia przedłożeniu Sejmowi projektu ustawy- może być skrócenie kadencji.

Podobne prace

Do góry