Ocena brak

Tryb uchwalania kodeksów

Autor /Maksym Dodano /23.12.2011

Znowelizowany w 1995 roku regulamin Sejmu wprowadza szczególny rodzaj procedury ustawodawczej z projektami kodeksów, dotyczy projektów nowych kodeksów, zmian kodeksów. Pierwsze czytanie projektu przepisów wprowadzających kodeks, odbyć się musi na posiedzeniu Sejmu i może być przeprowadzone najwcześniej 30 dnia od doręczenia posłom druku projektu.

Pierwsze czytanie projektu zamian kodeksu lub projektu zmian przepisów wprowadzających kodeks może odbyć się nie wcześniej niż 14 dnia od dnia doręczenia posłom druku projektów do rozpatrzenia wyżej wymienionych projektów można powołać- przed pierwszym czytaniem projektu- komisję nadzwyczajną, która może wystąpić z wnioskiem o debatę na temat wybranych części kodeksu. Obowiązana jest również do powołania stałych ekspertów z których 1/3 wskazuje wnioskodawca.

Przewodniczący komisji może powołać ekspertów do opracowania poszczególnych zagadnień. Komisja nadzwyczajna może przedstawić sejmowi sprawozdanie w formie zestawienia przyjętych przez nią poprawek odnoszących się do projektu wniesionego przez wnioskodawców. Wnioski odrzucone przez komisję mogą być zamieszczone w sprawozdaniu komisji. Drugie czytanie projektu może odbyć się nie wcześniej niż 14 dnia od doręczenia posłom sprawozdania komisji.

Podobne prace

Do góry