Ocena brak

Tryb podejmowania przez organizację związkową czynności konsultacyjnych w związku z rozwiązaniem z pracownikiem umowy o pracę

Autor /Fabian Dodano /22.12.2011

Pracodawca ma obowiązek zawiadomić na piśmie o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony reprezentującą pracownika organizację związkową. Konsultacja zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę jest obowiązkiem wtedy, gdy pracownik jest reprezentowany przez związek zawodowy, a więc gdy jest członkiem związku zawodowego albo nie będąc zrzeszony zwrócił się do wybranej przez siebie organizacji związkowej i ta wyraziła zgodę na obronę jego interesów.

W celu ustalenia, czy pracownik jest reprezentowany przez związek zawodowy, a więc czy konieczne jest konsultowanie zamiaru wypowiedzenia mu stosunku pracy ze związkiem zawodowym, pracodawca musi zwrócić się do organizacji związkowej działających w zakładzie pracy o informację o pracownikach korzystających z ich ochrony. Nieudzielanie informacji przez którąkolwiek z organizacji w ciągu 5 dni zwalnia pracodawcę z obowiązku współdziałania z nią w sprawie tego wypowiedzenia.

Podobne prace

Do góry