Ocena brak

Tryb odwoławczy w przypadku odmowy odbycia zgromadzenia

Autor /Iwo Dodano /22.12.2011

W przypadku odmowy zorganizowania zgromadzenia przez organ, organizatorowi przysługuje prawo do odwołania do wojewody, a następnie skarga do NSA.

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji - to przypadek zgromadzeń. Wojewoda ma 3 dni na wydanie decyzji od daty otrzymania odwołania. Od decyzji wojewody - przepis szczególny służy skarga administracyjna.

" Skargi na decyzje w sprawach wnosi się bezpośrednio do sądu administracyjnego w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, a sąd wyznacza rozprawę nie później niż w terminie 7 dni od dnia wniesienia do niego skargi, chyba, że zachodzą przeszkody formalne."

Podobne prace

Do góry