Ocena brak

Tryb odwołania wójta

Autor /Al99 Dodano /23.08.2011

Jest odmienny od trybu odwołania w przypadku organów wykonawczych powiatu lub województwa. Odwołuje się tylko w drodze referendum. Rada gminy (organ stanowiący) która w przypadku nie udzielenia absolutorium wiąże się to automatycznie z wnioskiem o przeprowadzenie referendum, jak również może odwołać wójta z innych przyczyn, także w drodze uchwały o przeprowadzenie referendum.

Jeżeli okres do zakończenia kadencji wójta jest mniejszy niż 6 miesięcy, to w tym okresie nie przeprowadza się wyborów przedterminowych przed terminowych także referendum. Tych funkcji (wójta, członka rady gminy)nie można łączyć z funkcją w innej jednostce samorządu terytorialnego, nie można także łączyć z zatrudnieniem w administracji rządowej, jak również z mandatem senatora lub posła.

Podobne prace

Do góry