Ocena brak

TRYB FUNKCJONOWANIA SEJMU RP

Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012

Sejm funkcjonuje w trybie pernamencji, obradując na posiedzeniach. Posiedzenia Sejmu są jawne. Na wniosek Sejmu lub 30 posłów Sejm może uchwalić tajność obrad. W posiedzeniach Sejmu mają prawo uczestniczyć: Prezydent RP, Marszałek Senatu. I Prezes SN, Prezes TK, RPO.

Obowiązek mają członkowie rządu. Prezes NIK, Prezes NBP. Terminy ustalone przez Prezydium Sejmu lub uchwałę Sejmu w\g porządku dziennego ustalonego przez Prezydium Sejmu. Obradami Sejmu kieruje Marszałek lub w zastępstwie wicemarszałek przy pomocy 2 sekretarzy Sejmu. Ustalenie liczby mówców: wystąpienia indywidualne, klubowe. W tej samej debacie głos można zabierać tylko 2 razy. Głosowanie jawne:

1), podniesienie ręki + urządzenie elektroniczne do liczenia głosów,

2). użycie kart do głosowania, które są podpisanie imieniem i nazwiskiem ( głosowanie imienne ), takie głosowanie na wniosek Marszałka lub 30 posłów, ale Sejm o nim decyduje większością głosów.

Podobne prace

Do góry