Ocena brak

Tryb dokonywania zmian w składzie Rady Ministrów

Autor /Maksym Dodano /23.12.2011

Prezydent dokonuje zmian w składzie Rady Ministrów. Nie może tego jednak uczynić z własnej inicjatywy lecz na wniosek Prezesa Rady Ministrów. powoływanie poszczególnych członków zarządu powoływanych jest poza Sejmem. Sejm może jedynie mieć wpływ na dokonywanie zmian w składzie Rady Ministrów poprzez wyrażanie ministrowi wotum nieufności w takiej sytuacji Prezydent musi dymisję ministra przyjąć i powołać na wniosek premiera nowego ministra. Członek rządu może z różnych powodów złożyć rezygnację z pełnienia funkcji uczyni to składając dymisję na ręce prezesa Rady Ministrów.

Podobne prace

Do góry