Ocena brak

Trwałość aktu administracyjnego

Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011

Lub jego odwołalność może być określona w przepisach prawnych, które stanowią o wydaniu aktów w danej dziedzinie.

Wyróżniamy akty adm. o prawomocności formalnej i materialnej

Prawomocność formalna-jest to niezaskarżalność aktu administracyjnego polegająca na tym, że strona nie może powodować uchylenia lub zmiany aktu przez wzniesienie zwyczajnego środka prawnego.

Akt prawomocny formalnie nie może być zmieniany ani zniesiony na skutek wniosku strony, jest dla niej wiążący i tworzy dla niej prawo. Akt adm. nie jest przeto formalnie prawomocny dopóty, dopóki stronie przysługuje prawo wniesienia zwyczajnego środka prawnego. Prawomocność, o której mowa, powstaje więc z chwilą upływu terminu do wniesienia zwyczajnego środka prawnego, albo z chwilą wydania aktu, od którego nie przysługuje środek prawny. Jest więc to instytucja ściśle procesowa.

Prawomocność materialna-polega na tym, że akt adm. nie może być zmieniony ani zniesiony, zarówno na wniosek strony ani też przez organ z urzędu, aktem równorzędnym. Akt prawomocny materialnie wiąże strony jak i organy. Prawomocność materialna oznacza więc niewzruszalność aktu. Każdy akt prawomocny materialnie jest jednocześnie prawomocny formalnie, ale tego twierdzenia nie wolno odwrócić.

Podobne prace

Do góry