Ocena brak

Trust, kartel, syndykat jako formy koncentracji gospodarczej

Autor /Lisa Dodano /03.05.2011

 

Trust jest to forma zbliżona do koncernu, niekiedy synonim koncernu. Zgrupowane przedsiębiorstwa tracą swoje prawa i gospodarczą niezależność i samodzielność.

Kartel jest to porozumienie forma prawna zabroniona w niektórych krajach, inaczej zmowa, porozumienie przedsiębiorstw, które prowadzą do uzgodnionego działania na rynku

Np. co do minimalnej ceny , czy limitu produkcji.

Forma prawna to spółki prawa handlowego i cywilnego, inne formy współdziałania gospodarczego, zrzeszenie, zjednoczenie.

Syndykat szczególny rodzaj kartelu, aby uzyskać lepszą pozycję na rynku. Mali producenci łączą się w kartele.

Przedsiębiorstwa tworzą w drodze porozumienia wspólne biuro zakupu lub sprzedaży( cel ograniczenie konkurencji).

 

Syndykat jest pewnego rodzaju wyższą formą umowy kartelowej. Zachowując swą odrębność prawną i produkcyjną, przedsiębiorstwo należące do syndykatu rezygnuje najczęściej z prawa do samodzielnej sprzedaży produktów. Dlatego tworzy się wspólne biuro sprzedaży syndykatu, który sprzedają wyroby produkowane przez przedsiębiorstwa zrzeszone w syndykacie, ustala jednolite ceny i warunki sprzedaży.

Syndykaty są utworzone w gałęziach surowcowych przemysłu ze względu na łatwiejsze wprowadzanie tam standaryzacji wyrobów.

Kartel-jest organizacją samodzielną pod względem prawnym, finansowym i technicznym, przedsiębiorstw opartych na umowie. Porozumienie kartelowe obejmuje przedsiębiorstwa tej samej branży. Przedmiotem umowy kartelowej jest najczęściej ustalenie ceny sprzedawanych wyrobów, obowiązującej wszystkie przedsiębiorstwa zrzeszone w kartelu, na stosunkowo wysokim poziomie. Niekiedy przedsiębiorstwa należące do trustu mogą nawet zachować formalne pozory osobowości prawnej przedsiębiorstw nie zależnych, są jednak całkowicie podporządkowane, kontroli trustu tak dalece, że rada trustu może podjąć decyzję o zlikwidowaniu przedsiębiorstw mających gorsze wyniki.

 

Podobne prace

Do góry