Ocena brak

Troposfera - Informacje ogólne

Autor /Tytus Dodano /30.09.2011

Troposfera do ok. 11km

Stratosfera do 50km - ozonosfera

Mezosfera do ok. 85km

Termosfera

Egzosfera

Pogoda to fizyczny stan atmosfery w danym momencie na danym obszarze.

Składniki atmosfery:

- azot 78,08%

- tlen 20,946%

- argon

- neon

- krypton

- ksenon

- wodór

- metan

- hel

Wyposażenie stacji meteorologicznych

- barometr

- barograf ciśnienie

- aneroid

- higrograf - wilgotność

- ewaporometr - parowanie z wody

albedo - udział procentowy od promieniowania odbitego do padającego

ekstynkcja - osłabienie promieniowania słonecznego przenikającego przez atmosferę

Schemat ogólnej cyrkulacji atmosfery:

- okołorównikowy pas niskiego ciśnienia

- wyż - kom. Hadley'a

- niż - kom. Ferrela

- wyż - kom. okołobiegunowa

stopień baryczny - wysokość na jaką należy się wznieść, aby ciśnienie zmniejszyło się lub wzniosło o jednostkę (1 hPa co 8,5 m.)

gradient baryczny - 12 hPa / 100m.

front atmosferyczny - strefa przejściowa między dwoma masami powietrza

frontogeneza - proces powstawania frontów atm.

Frontoliza - proces zanikania fr. Atm.

CHMURY

Pierzaste - cirrus - 6 - 12km

Kłębiaste - cumulus - 2 - 6km

Warstwowe - stratus - do 2km

Deszczowe - nimbus

Okluzja frontów - zjawisko polegające na tym, że

Front zimny, szybciej się przemieszczający

Dogania front ciepły.

Resublimacja - przejście gazu z ciało stałe

Kondensacja - skraplanie pary wodnej

Ewaporacja - parowanie

Zielony błysk - przy zachodzie słońca, w ostatniej chwili jego widoczności może nastąpić kilkusekundowy błysk zielonego światła

WIATRY

Pasaty - stałe wiatry wiejące od wyżów zwrotnikowych

Do niżu równikowego

Monsuny - wiatry sezonowe, zimą wiejące znad lądu nad morze. Po gwałtownej zmianie pogody wieją latem znad morza ku lądowi.

Bryza - w dzień wieją znad morza, nocą znad lądu.

Powstaje na skutek szybszego rozgrzewania się lądu. W lecie łagodzi upały, w zimie mrozy.

OSADY

Rosa - osad w postaci kropelek wody powstający na kontakcie ochłodzonego podłoża z ciepłym powietrzem.

Szron - osad w postaci kryształków lodu, powstający na kontakcie ochłodzonego podłoża z ciepłym powietrzem.

Sadź - osad w postaci szczotek lodowych igiełek tworzących się na przedmiotach terenowych po stronie, skąd nadciąga mgła składająca się z przechłodzonych kropelek wody.

Mgła - zawiesina bardzo drobnych kropelek wody, dotykająca swą podstawą powierzchni terenu

Wilgotność bezwzględna - ilość pary wodnej w gramach / m3 powietrza wilgotność względna - miara stopnie nasycenia powietrza parą wodną wyraża ona stosunek aktualnej wilgotności do wilgotności, która nasyciłaby powietrze w danej temperaturze.

Podobne prace

Do góry