Ocena brak

Trójkąt tętnicy szyjnej

Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012

Trójkąt tętnicy szyjnej (trigonum caroticum) jest ograniczony brzegiem przednim m. mostkowo-obojczykowo-sutkowego. brzuścem górnym m. łopatkowo-gnykowego i brzuścem tylnym m. dwubrzuścowego. Jest on zamknięty blaszką powierzchowną powięzi szyi. W trójkącie tym następuje podział t. szyjnej wspólnej na jej gałęzie końcowe: tt. szyjną wewrnętrzną i zewnętrzną, jak również podział tej ostatniej na jej główrne odgałęzienia. Bocznie od tt. szyjnych biegnie ż. szyjna wewnętrzna. częściowo pokryta m. mo-stkowo-obojczykowo-sutkowym. Z nerwów znajdujemy w nim łuk n. podjęzykowego oraz gałąź górną pętli szyjnej i n. błędny z n. krtaniowym górnym. W dolnym kącie trójkąta jest wyczuwalny guzek przedni wyrostka poprzecznego szóstego kręgu szyjnego (tuberculum caroticum)\ powyżej przy brzegu m. mostkowo-obojczykowo-sutkowego wyczuwa siętętno t. szyjnej wspólnej.

Podobne prace

Do góry