Ocena brak

Trójkąt podżuchwowy

Autor /marisaberger Dodano /05.01.2012

Trójkąt podżuchwowy (trigonum submandibulare) stanowi obustronnie część górną trójkąta przedniego szyi; jest on ograniczony przez oba brzuśce m. dwubrzuścowego i od góry przez brzeg dolny żuchwy. Dno trójkąta stanowią: z przodu m. żuchwowo-gnyko-wy, z tyłu m. gnykowo-językowy. Trójkąt ten zawiera: śliniankę podżuchwową, objętą blaszką powierzchowną powięzi szyi, węzły chłonne podzuchwowe, t twarzową i jej odgałęzienie, t. podbródkową wraz z towarzyszącymi im żyłami, odcinek końcowy n. pod-językowego u dołu, u góry zaś n. językowy oraz n. żuchwowo-gnykowy.

a. Trójkąt tętnicy językowej (trigonum a. lingualis), zwany dawniej trójkątem Pirogowa. stanowi część tylną i dolną poprzedniego trójkąta. Ograniczony on jest od przodu przez brzeg tylny m. żuchwowo-gnykowego, od tyłu — przez ścięgno pośrednie m. dwubrzuścowego, od góry — przez n. podjęzykowy. Dno trójkąta tworzy m. gnykowo-języko-wy; po przecięciu go dostępna jest t. językowa.

b. Ku tyłowi od opisanego trójkąta (w trójkącie tętnicy szyjnej) znajduje się drugi, zwany dawniej trójkątem Beckarda, ograniczony od tyłu przez tylną krawędź m. gnyko-wo-językowego, od przodu przez tylną krawędź tylnego brzuśca m. dwubrzuścowego, od dołu przez kość gnykową. Tętnica językowa przebiega tu przykryta m. gnykowo-językowym. Znajomość obu trójkątów przydatna jest do wyszukania t językowej.

Podobne prace

Do góry