Ocena brak

Trójkąt pęcherzowy

Autor /liza Dodano /12.01.2012

Trójkąt pęcherzowy (trigonum lesicae). W ujściach moczowodów i w ujściu wewnętrznym cewki moczowej błona śluzowa pęcherza przedłuża się bezpośrednio w błonę śluzową tych tworów. Ujścia te ograniczają położony! na dnie pęcherza, nicco wyniosły, gładki, niefałdująey się trójkąt pęcherzowy, o którym wspominaliśmy niejednokrotnie. W tym równoramiennym,] a często równobocznym trójkącie podstawa skierowana jest ku tyłowi, wierzchołek cło przodu.

Oba końce podstawy utworzone są przez prawy i lewy fałd moczo- I wodo wy (pika ureterica) wywołany wniknięciem moczowodu. Na każdym! z tych fałdów leży tijście moczowodu (ostium ureteru) w postaci podłużnej zaokrąglonej szczeliny. Jeżeli oba ujścia moczowodów szczególnie silnie wpuklają się do wewnątrz pęcherza, to powstaje wtedy między nimi nie tylko poprzeczne wzniesienie, tzw. fałd międzymoczowodowy (plica inlerureterica) łączący oba powyższe fałdy, lecz często również ku tyłowi od niego wytwarza się wgłębienie wewnętrznej powierzchni pęcherza, dół zamoczowodowy (fossa relroureterica); dół ten zaznacza się zwłaszcza w wiotkim pęcherzu osób starych i mocz z trudnością tylko z niego odchodzi.

Wierzchołek trójkąta pęcherzowego skierowany do przodu, do ujścia wewnętrznego cewki moczowej (ostium urethrae internum) na tylnej ścianie ujścia wytwarza wyraźne wzniesienie błony śluzowej, tzw. języczek (uuula), zwężający się do przodu i ku dołowi, wypełniony splotem żylnym. U kobiet języczek często nie zaznacza się. Ku dołowi, w obrębie cewki moczowej przechodzi on w tzw. grzebień cewki (crista urethralis). Okrężne wzniesienie błony obejmujące języczek, tzw. pierścień cewki moczowej (anulus urethralis) wywołany zwieraczem pęcherza, zawiera również gęsty splot żylny i przyczynia się do uszczelnienia zamknięcia ujścia wewnętrznego cewki. Czyni to również języczek, który jak czop wnika do ujścia wewnętrznego cewki. Do języczka dochodzą jednak podłużne pasma m. trójkąta pęcherzowego (m. retraclor iwulae); mogą one jakoby cofać języczek i przyczyniać się wtedy do otwarcia ujścia.

Podobne prace

Do góry