Ocena brak

Trójkąt naramienno-piersiowy

Autor /vaneska Dodano /04.01.2012

Trójkąt naramienno-piersiowy (trigonum deltoideopectorale*). Między m. piersiowym większym a m. naramiennym znajduje się bruzda naramienn o-piersiowa (snlcus deltoideopectoralis*), w której biegnie żyła odpromieniowa (v. cephalica). Bruzda ta przedłuża się w kierunku dalszym w bruzdę boczną m. dwugłowego, w kierunku bliższym zaś rozszerza się w trójkątną, osobniczo bardzo zmienną szczelinę, której podstawę tworzy obojczyk; szczelina nosi nazwę trójkąta naramienn o-piersiowego. W miejscu tym skóra wpukla się nieco pod wpływem ciśnienia atmosferycznego, wytwarzając dół podobojczykowy {fossa infraclavicularis). Jest on miejscem orientacyjnym przy wyszukiwaniu tętnicy podobojczykowej. Dół ten zanika w przebiegu niektórych procesów chorobowych toczących się między klatką piersiową a m piersiowym, jak np. guzów jamy pachowej lub zwichnięcia głowy kości ramiennej. Wskazuje więc on na stosunki zachodzące w jego otoczeniu. W dole tym, wypełnionym tkanką tłuszczową, żyła odpromieniowa uchodzi do żyły pachowej, a głębiej znajduje się tętnica piersiowo-barkowa ze swymi odgałęzieniami. Niejednokrotnie żyła odpromieniowa prześwieca przez skórę.

Podobne prace

Do góry