Ocena brak

Trójca Św. w życiu Kościoła

Autor /Gienek88 Dodano /22.04.2011

Podstawa istnienia Kościoła.

TŚ warunkiem uznania faktu Wcielenia PJ – fundamentem istnienia Kościoła.

TŚ ośrodkiem Ciała Mistycznego: PJ - Głową, DŚ - duszą, kult i uwielbienie B Ojca – celem.

Ośrodek liturgii.

TŚ znajduje się w centrum działania liturgii Kościoła. Tajemnica TŚ należy do istoty Kościoła, a więc Jej uwielbienie i kult wprowadza w głębie tajników B, tym samym czyni nas przez liturgię K uczestnikami tajemnic B. Łącząc się z kultem K osiągamy i my najgodniejszy i największy przedmiot naszych aktów religijnych.

Wewnętrzne źródło duchowości Kościoła.

K to misterium historycznej tożsamości Ducha Św. w Chrystusie i w chrześcijanach. Życie K jest zdeterminowane TŚ. Przykazanie miłości B i bliźniego wypływa bowiem z trynitarnej struktury i jej wewnętrznych relacji.

Duchowość trynitarna jest podstawą moralności.

Centralną postacią tej sztuki jest JCh, B Ojciec ją zaplanował a Duch Św. ją reżyseruje. Chrześcijaństwo powinno wyrastać z duchowości, której podstawę stanowi życie K.

TŚ w ikonografii.

Motyw TŚ zaczęto coraz częściej wprowadzać do sztuki K już od średniowiecza. Ikona ma być nie tyle odtworzeniem piękna ziemskiego ile przede wszystkim ma stanowić przekaz prawd B przeżywanych w aspekcie ponadziemskim, nadprzyrodzonym, ikona ma być proklamacją Słowa Objawionego. Temat TŚ w życiu K ujmuje w jedno to, co wyraża teologiczne określenie miłości.

Podobne prace

Do góry