Ocena brak

tRN i rRNA - Informacje Ogólne

Autor /Oswald Dodano /13.10.2011

Rybosomowy RNA W rybosomach komórek występują trzy albo cztery rodzaje rybosomowego RNA różnią się one długością w zakresie od 100 do 4000 nukleotydów. Rybosomy pełnią rolę ośrodków syntezy białek w komórkach. Np. w rybosomach bakterii Eschierichia Coli występują trzy rodzaje cząsteczek rRNA, o różnej długości, powiązane 55 różnymi białkami. Tworzą one razem, bardzo złożony, kompleksowy twór, w którym zarówno cząsteczki RNA, jak i białka zajmują ściśle określone położenie i tworzą złożoną strukturę rybosomu, konieczną do jego funkcji w syntezie łańcuch polipeptydowego.

Cząsteczki rRNA powstają w wyniku transkrypcji odpowiednich genów rybosomowego RNA, które znajdują się w chromosomach. Ze względu na duże zapotrzebowanie w komórce na cząsteczki rRNA, w jądrach, zwłaszcza wyższych organizmów, występuje czasem po kilkaset genów dla każdego rodzaju rRNA, dzięki czemu komórka może je masowo produkować.

Transportujący RNA Są to bardzo małe cząsteczki (75-94 nukleotydów). Mają bardzo skomplikowaną budowę. Krótki łańcuch tRNA jest w kilku miejscach zwinięty wokół siebie tak, że pewne jego odcinki tworzą podwójny heliks oddzielony od siebie jednołańcuchowymi pętlami. Cząsteczka tRNA w rzucie poziomym ma kształt listka kończyny. Posiada cztery ramiona, w tym jedno, tzw. pętla antykodonowa. Fragment ten zawiera charakterystyczną trójkę nukleotydową - antykodon, rozpoznający triplet (kodon) odczytywanej matrycy mRNA. W komórkach występuje kilkadziesiąt rodzajów tRNA różniących się sekwencją nukleotydową. Ich różnorodność wynika z roli jaką pełnią w procesie syntezy łańcuchów białkowych.

W komórkach przy pomocy specyficznych enzymów do cząsteczek tRNA przyczepiane są odpowiednie aminokwasy. Dla jednego aminokwasu może istnieć kilka rodzajów tRNA, z którymi może być on połączony. Cząsteczki tRNA połączone z aminokwasami spełniają rolę transporterów doprowadzających aminokwasy do rybosomów, w których syntetyzowane są łańcuchy polipeptydowe.

Podobne prace

Do góry