Ocena brak

Treść władzy rodzicielskiej

Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011

W tym zakresie polecam treść art. 92-112 kro (tytuł oddziału władza rodzicielska – liczne zmiany w czerwcu 2009 r.).

Władza rodzicielska to przede wszystkim wielość obowiązków rodziców względem dziecka. Ich uprawnienia względem dziecka są w pewnym sensie wtórnym składnikiem tej władzy. Władza rodzicielska powstaje ex lege z chwilą urodzenia się dziecka i trwa aż do pełnoletniości dziecka. Rodzice nie mogą skrócić ani wydłużyć czasu trwania władzy rodzicielskiej poza okres pełnoletniości dziecka.

Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom mającym pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku sądowego ustalenia ojcostwa władza rodzicielska przysługuje tylko wtedy, gdy przyzna mu ją sąd w wyroku ustalającym ojcostwo (w odrębnym postępowaniu może to również uczynić sąd opiekuńczy).

Na treść władzy rodzicielskiej składają się 3 elementy:

- piecza nad osoba dziecka,

- zarząd jego majątkiem,

- reprezentowanie dziecka.

Podobne prace

Do góry