Ocena brak

Treść świadomości

Autor /OttoIII Dodano /11.01.2012

Świadomość - terminu tego użyć możemy do określenia ogólnego stanu psychiki ( jestem świadomy - czuwam, nie śpię) lub do określenia specyficznej treści psychiki (jestem świadomy jakieś informacji, działania).

Treść świadomości - ogół informacji i treść psychiki, z których zdajemy sobie sprawę.

Treść czuwającej świadomości przeciwstawia się procesom nieświadomym, przedświadomym wspomnieniom, informacjom odbieranym mimowolnie oraz nieświadomości.

*Świadomość obejmuje nasze spostrzeżenia, myśli, uczucia, wyobrażenia, zdawanie sobie sprawy z tego co robimy - poczucie Ja oraz pragnienia występujące w danym momencie, a więc całą aktywność psychiczną, na której skupiamy uwagę. Wszystkie te czynności psychiczne tworzą w sumie treść świadomości - wszelkie doznania, z których świadomie zdajemy sobie akurat sprawę. Nie zdajemy sobie jednak sprawy ze wszystkiego, czego doświadczamy - nie moglibyśmy bowiem aż tak skupiać się na wszystkim, co robimy.

Procesy nieświadome - rzadko kiedy docierają do świadomości, procesami takimi są np. oddychanie i regulacja ciśnienia krwi. Układ nerwowy nieustannie kontroluje informacje fizjologiczne i reaguje na nie bez udziału naszej świadomości.

Niektóre nieświadome czynnności można uczynić świadomymi, np. sprawować świadomą kontrolę nad sposobem oddychania.

Wspomnienia przedświadome - wspomnienia dostępne świadomości dopiero wtedy, gdy coś zwróci na nie naszą uwagę, funkcjonują one spokojnie w tle naszej psychiki, aż pojawi się sytuacja, w której staną się potrzebne jako świadome, np. gdy ktoś poprosi nas o przypomnienie sobie jakiegoś wydarzenia z wakacji, o którym wcześniej nie myśleliśmy.

Informacje odbierane mimowolnie - czasami zdarza nam się odbierać informacje, które nie znajdują się w centrum naszej uwagi, np. słyszymy własne imię w głębi sali na hałaśliwej imprezie.

Nieświadomość - mówimy o niej, gdy nie możemy wyjaśnić jakiegoś zachowania działaniem czynników obecnych w świadomości.

*S.Freud - traumatyczne wspomnienia i zakazane pragnienia są na tyle zagrażające, aby pewne szczególne procesy psychiczne usunęły je trwale ze świadomości, jednak uczucia związane z tymi wypartymi wydarzeniami mają wpływ na nasze zachowanie.

*Obecnie - nieświadomość dotyczy informacji i procesów raczej codziennych. np. znanie wszelkich reguł gramatycznych pozwalających na zrozumienie zdania, przetwarzanie danych językowych, wybór kontekstu. Procesy nieświadome mają wpływ na nasze zachowanie.

Badania nad treścią świadomości

*Wundt i Titchener stosowali introspekcję do badania treści świadomej psychiki; metody:

- uczestnicy głośno komentowali swoje odczucia i myśli podczas wykonywania zadań, tworzono z tego protokoły głośnego myślenia służące do udokumentowania strategii umysłowych

- metoda pobierania próbek doświadczenia : uczestnicy nosili przy sobie urządzenia, które sygnalizowały im kiedy powinni zdać sobie sprawę z tego, co czują i myślą, jak bardzo są skupieni.

*Wiliam James obserwował strumień własnej świadomości.

Podobne prace

Do góry