Ocena brak

Treść statusu spółki S.A

Autor /Cyryl555 Dodano /26.12.2011

Podstawowym dokumentem   regulującym prawa każdej spółki akcyjnej jest jej statut spółki akcyjnej. W systemach państw zachodnioeuropejskich przepisy regulują umowy założycielskie oraz tzw. statusy. Status spółki powinien:

- być sporządzony w formie aktu notarialnego

- pod rygorem nieważności

- osoby podpisujące statut powinny być założycielami spółki

- założycieli powinno być mim. 3 ( wyjątek kiedy założycielem jest państwo)

- nazwę firmy

- adres i siedzibę spółki

- przedmiot przedsiębiorstwa

- czas trwania spółki

- wysokość kapitału akcyjnego , sposób jego zebrania, nominalną ilość akcji , czy są imienne czy na okaziciela, ilość akcji poszczególnych rodzajów, przywiązanie do ich uprawnienia,

- ilości i rodzaje tytułów uczestnictwa w dochodach

- Powstanie spółki wiąże się z zebraniem kapitału akcyjnego ( nie można tego utożsamiać z kapitałem spółki)

- Kapitał zakładowy może być pokryty gotówką,  wkładami niepieniężnymi , min . część wkładu spółki musi wynosić ¼ części wartości nominalnej każdej akcji.

Podobne prace

Do góry