Ocena brak

Treść postanowienia o ogłoszeniu upadłości

Autor /Protazy Dodano /23.12.2011

Postępowanie zawiera następujące elementy:

- wskazuje upadłego (nazwa, imię i nazwisko)

- sposób prowadzenia postępowania upadłościowego (możliwość układu, likwidacja majątku)

- określenie czy i w jakim zakresie upadły sprawował będzie zarząd swoim majątkiem jeżeli postanowienie upadłości będzie postanowione z możliwością zawarcia układu.

- wyznacza Sedziego Komisarza który będzie nadzorował postępowanie upadłościowe, Syndyka masy upadłości - jeżeli ogłasza upadłość z likwidacją majątku, lub Nadzorcę Sadowego - jeżeli ogłasza upadłość z możliwością układu i pozostawieniem zarządu majątkiem dłużnikowi, Zarządcę jeżeli ogłasza upadłość z możliwością zawarcia układu pozbawiając jednocześnie prawa zarządu majątkiem dłużnika.

Podobne prace

Do góry