Ocena brak

Treść pojęcia władza - Władza

Autor /Marek555 Dodano /16.06.2011

Możliwość wywierania przez jednostkę bądź grupę rzeczywistego wpływu na istotne okoliczności życia przez ukierunkowywanie własnego postępowania (władza nad sobą - indywidualna) lub postępowania innych osób (władza nad innymi - społeczna). Władza społeczna jest zdolnością ukierunkowywania zachowań innych ludzi niezależnie od tego, czy jest to zgodne z ich interesem i wolą. Tam, gdzie przeważa zgodność interesów i woli współzależnych osobników, zbędne są stosunki władcze.

Władza z zajęć u Kantyki to:

Wywieranie wpływu, stosunek między rządzącymi a rządzonymi, możliwość skutecznego oddziaływania na zachowanie innych, panowanie nad innymi, narzucanie własnej woli, wykorzystywanie zasobów do realizacji zamierzonych celów, instytucje i ludzie rządzący, aparat przymusu.

Podobne prace

Do góry