Ocena brak

Treść konstytucji – konstytucja pełna i niepełna

Autor /Patryk Dodano /12.12.2011

Konstytucja niepełna – musi zawierać minimum, czyli zasady organizacji i funkcjonowania aparatu państwowego oraz prawa obywatelskie;

Konstytucja pełna – minimum + zasady ustroju politycznego (suwerenność, zasady reprezentacji itp.), zasady ustroju społeczno-gospodarczego (gwarancje prawa własności, swobody działalności gospodarczej itd.), uregulowanie procedury zmiany, podstawowe zasady prawa wyborczego, społeczne podmioty władzy (partie polityczne, związki zawodowe i wyznaniowe), uregulowania dot. stanu wojennego i klęsk żywiołowych;

W związku z tym pytaniem należy wymienić pojęcia takie jak konstytucjonalizacja ogólna i szczegółowa. Chodzi o to, że niektóre rzeczy trzeba w konstytucji uregulować szczegółowo (np. tryb zmiany konstytucji), a niektóre można tylko ogólnie (np. działalność partii politycznych). Kwestie uregulowane ogólnie znajdują swoje rozwinięcie w ustawach zwykłych (np. ustawa o partiach politycznych).

Do góry