Ocena brak

TREŚĆ KONSTYTUCJI

Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012

Normy:

a), konkretyzujące,

b), organizacyjne,

c), proceduralne,

d) programowe.

Materia konstytucyjna:

a), władztwo państwowe i zasady jego sprawowania,

b), stosunki własnościowe,

c), status prawny jednostki.

d), organizacja aparatu państwowego

e), zagadnienia zewnątrz państwowe,

f), zmiana konstytucji.

ad

e), musi zawierać: stosunek ustawodawcy do prawa międzynarodowego, status prawotwórczy uchwal organizacji międzynarodowych, których państwo jest członkiem, ograniczenie wykonywania suwerenności na rzecz organizacji międzynarodowych, międzynarodowo prawne odniesienia statusu prawnego jednostki, międzynarodowo prawne uwarunkowania legalności prawa krajowego, procedurę akceptacji i ratyfikacji umów międzynarodowych.

Konstytucja pełna musi zawierać wszystkie materie konstytucyjne.

Podobne prace

Do góry