Ocena brak

TREŚĆ I ZNACZENIE WSTĘPU DO KONSTYTUCJI

Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012

Nie wszystkie konstytucje posiadają wstęp. Wstęp = preambuła = arenga- ma charakter normatywny, nie zawsze ma charakter prawny.

Zwykle preambuły nie są artykułowane, mają charakter opisowy, deklaracyjny, zawierają niekiedy twierdzenia historyczne, często wskazują cele państwa, a także proklamują naczelne zasady konstytucji, wyjaśniają okoliczności wydania aktu itp. Występują dwie przeciwstawne koncepcje dotyczące preambuły:

a), wstęp nic ma charakteru prawnego, bo nie jest artykułowany

b), wstęp każdej konstytucji ma charakter prawny, bo stanowi cześć składową konstytucji.

Podzielać należy pogląd pośredni.

O prawnym znaczeniu konkretnego wstępu musi rozstrzygać analiza jego poszczególnych stwierdzeń. Normatywność preambuły można zatem stopniować. Większość autorów przypisuje preambułom interpretacyjne znacznie definiując wstępy konstytucyjne jako integralne części ustaw zasadniczych wyróżniających ich myśli przewodnie, które ukierunkowują wykładnie szczegółowych postanowień.

Podobne prace

Do góry