Ocena brak

Treść i wykonywania użytkowania wieczystego

Autor /Leonard Dodano /02.12.2011

Art. 233 K.C – stanowi, że w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego, oraz przez umowę o oddanie gruntu S.P lub gruntu należącego do jednostek samorządu terytorialnego w użytkowanie wieczyste użytkownik może korzystać z gruntu z wyłączeniem innych osób, oraz może w tych samych granicach swoim prawem rozporządzać.

Użytkownikowi wieczystemu przysługują uprawnienia:

- do korzystania z nieruchomości w sposób określony w umowie

- do rozporządzania swoim prawem

Prawo użytkowania wieczystego jest prawem terminowym, można je ustanowić tylko na z góry określony czas.

*oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste następuje na okres 99 lat

* wypadki wyjątkowe na czas krótszy lecz co najmniej na 40 lat

Użytkowanie może też trwać dłużej – jest możliwość przedłużenia, a odmowa przedłużenia może być uzasadniona jedynie ważnym interesem społecznym.

Użytkowanie wieczyste ustanawia się za wynagrodzeniem.

Podobne prace

Do góry