Ocena brak

Treść czynności prawnej

Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011

– tradycyjnie wśród elementów treści czynności prawnej wyróżnia się elementy przedmiotowo – istotne, które indywidualizują daną czynność pod względem prawnym i bez których oznaczonego typu czynności prawa nie mogłaby dojść do skutku np. umowa sprzedaży

ELEMENTY PODMIOTOWO ISTOTNE :

= które ze swej istoty mogą wpływać na skuteczność danego rodzaju czynności prawnych, na mocy woli stron uzyskały rangę elementów istotnych, do tych elementów zalicza się warunek i termin

ELEMENTY NIEISTOTNE

= których nieobjęcie oświadczeniem woli, nie ma wpływu na skuteczność czynności prawnych oświadczenia woli złożone przez osoby, które z jakiegokolwiek powodu znajdują się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne podjęcie decyzji i wyrażenie woli jest bezwzględnie nieważne. Dotyczy to szczególnie choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego zaburzenia czynności psychicznych, może to stanowić podstawy całkowitego lub częściowego ubezwłasnowolnienia. Całkowite ubezwłasnowolnienie stanowi samoistną przesłankę nieważności czynności prawnych

ELEMENTY PRZEDMIOTOWO ISTOTNE

Indywidualizują daną czynność pod względem prawnym, bez nich czynność nie mogłaby dojść do skutku

Podobne prace

Do góry