Ocena brak

Treny J. Kochanowskiego obrazem ojcowskiej tragedii

Autor /Czeslaw123 Dodano /06.05.2011

Treny są cyklem 19 utworów podlegającym logicznej kompozycji składającej się z 5 części: - pochwały cnót i zalet zmarłej córki ; - demonstracji żalu ; - pocieszenia ; - napomnienia. Tren I jest poza tym układem stanowi bowiem wstęp zaczynający się od apostrofy „Łez Heraklitowych, lamentów i skarg Simonidesowych” o wsparcie godnym oddaniu ojcowskiego dramatu. Autor wspomina o wdziękach Urszulki o jej niespodziewanym odejściu. Tren V jest próbą zrozumienia nieuchronności losu. Śmierć Orszulki porównany jest do przypadkowego ścięcia krzewu oliwki przez nieostrożnego ogrodnika. Wytłumaczenie sobie przypadkowości tragedii nie przynosi mu jednak ulgi w cierpieniu.

Poeta buntuje się przeciwko swojemu losowi a bunt ten adresuje do Persefony królowej podziemi sprawującej opiekę nad ludzkimi duszami. Tren VI - Kochanowski przyrównuje w nim swą zmarłą córkę do Safony - wybitnej poetki greckiej oraz do słowika. Poeta nie może pogodzić się myślą że nigdy nie usłyszy głosu swojej córeczki. TrenIX jest próbą zrozumienia własnego cierpienia przez poetę. Ból poety jest tak wielki że wszystko wobec niego staje się zbyteczne. Tren X - jest wyrazem zachwiania się chrześcijańskiego światopoglądu. Rozpacz ojca jest tak wielka że próbuje on przywołać duszę swojego dziecka. Bezskuteczne przywoływania duszy sprawiają iż ból osiąga swój zenit. Poeta zaczyna wątpić w istnienie życia pozagrobowego.

Tren XI - ma charakter refleksyjny, poeta nie mówi już o Urszulce mówi natomiast o swoim cierpieniu jako o pewnym doświadczeniu życiowym. Autor dostrzega że ból jest także udziałem innych a człowiek jest igraszką i wszystko co osiąga jest tylko chwilowe. Tren XIX zwany Snem jest dowodem pogodzenia się poety ze śmiercią córki. Jego bohaterką jest matka. Tren ma charakter dydaktyczny. Matka uświadamia mu że śmierć dziewczynki okupiona wprawdzie bólem rodziców była łaską Boską. Dziewczynka cieszy się rajskim życiem z dala od ziemskich cierpień.

Podobne prace

Do góry