Ocena brak

Trening wyobraźni wizualnej

Autor /cezary Dodano /13.04.2011

Wyobraźni wizualnej nie sposób nauczyć się z książki. Podobnie jak nie można na­uczyć się jazdy na nartach, korzystając tylko z podręcznika carvingu, żeglować -patrząc na rysunki w podręczniku żeglarstwa, a fotografować - tylko na podstawie podręcznika fotografii. Wszystko to wymaga bowiem nie tylko zasobu wiedzy, ale umiejętności, praktyki i treningu.

Dlatego jako dodatek do podręcznika socjologii wizualnej zamieszczamy listę zadań, jakie mogą być zalecane studentom w celu kształtowania i doskonalenia ich wyobraźni wizualnej. Listę tę trzeba traktować jako spis sugestii czerpanych z własnego doświadczenia dydaktycznego autora, sta­nowiących jedynie przykłady procedur dydaktycznych, które mogą być w dowol­ny sposób modyfikowane, rozwijane czy uzupełniane.

Przedstawiamy je w porząd­ku, który odpowiada rosnącemu stopniowi trudności, mierzonemu niezbędnymi zasobami technicznymi, a także skalą czasu i zaangażowania, jakie student gotów jest poświęcić socjologii wizualnej.

Podobne prace

Do góry