Ocena brak

Trendy zmian w przedsiębiorstwie

Autor /irek Dodano /24.03.2011

Wczoraj i dziś

Rodziny akcjonariuszy lub założycieli, Elity polityczno-fmansowe, Technostruktura menedżerska, Państwo (władza polityczna), Wartość akcji, Wielkość sprzedaży, - Dochód na akcję,

Rynek kształtowany przez popyt,

Klient-konsument: marketing i zabezpieczenie jakości,

Produkcja masowa oraz tayloryzm,

Pojawianie się małych i średnich przedsiębiorstw,

Wzrost znaczenia marketingu bezpośredniego,

Lokowanie oszczędności w akcje i ciągły wzrost na zachodnich giełdach,

Wzrost znaczenia akcjonariatu instytucjonalnego;

2. Dziś i jutro wzrost znaczenia:

Klientów,

Inwestorów i analityków finansowych, Nadzoru korporacyjnego, Spadek znaczenia techno struktury i Państwa, Rynek kształtowany przez podaż,

Klient-nasz pan: marketing, wartość dla klienta, zarządzanie jakością totalną (TQM) System just-in-time (system produkcji dokładnie na czas) oraz zindywidualizowana produkcja masowa,

Mnożenie się małych i średnich przedsiębiorstw, Pojawienie się handlu elektronicznego,

„Drzewa nie rosną aż do nieba", ryzyko spekulacyjnego boomu finansowego oraz krachu giełdowego,

Wzrost aktywności akcjonariuszy w radach zarządzających, Wartość akcji, Wielkość sprzedaży, Dochód na akcję, Przepływy pieniężne (cash-flow), Wolne przepływy pieniężne (frcc cash-flow), Wartość ogółem dla akcjonariusza:

Podobne prace

Do góry