Ocena brak

trategia wejścia – wyjścia.

Autor /Christa Dodano /25.04.2011

 

Cykl życia produktu w firmie może być całkiem różny od rynkowego cyklu życia produktu w danym przemyśle.

WCZESNE WEJŚCIE- PÓŹNE WYJŚCIE.

Etap wejścia dla firmy jest to wprowadzenie na rynek, etap wyjścia jest to etap spadku. Każda z tych kategorii wejścia – wyjścia pociąga za sobą określone konsekwencje w organizacji produkcji tego produktu. Strategia ta wymaga przejścia z produkcji małych ilości w bardzo elastycznym systemie do produkcji dużej liczby wyrobów niskokosztowych.

WCZESNE WEJŚCIE – WCZESNE WYJŚCIE.

Etap wejścia jest to wprowadzenie produktu, wycofanie w fazie dojrzałości. Pozostajemy przy produkcji małej liczby wyrobów w elastycznym systemie.

PÓŹNE WEJŚCIE – PÓŹNE WYJŚCIE.

Strefa wejścia jest to wzrost, strefa wyjścia jest to spadek. Produkcja dużej liczby sztuk w systemie niskokosztowym.

 

Do góry