Ocena brak

Traszka sardyńska

Autor /Bill Dodano /12.01.2012

Rodzina salamandro-wate (Salamandridae)  

Wygląd: smukły płaz ogoniasty z wydłużoną, płaską głową, mocno wystającą górną szczęką i często szorstką, brodaw-kowatą skórą. Ubarwienie grzbietu bardzo zmienne, przeważnie czerwonawe do czarno-brunatnego lub oliwkowozielonego z żółtawym do czerwonawobrązowego pasem środkowym i ciemniejszym plamkowaniem. Strona brzuszna biaława do szarej; brzuch, szczególnie u samców, pokryty ciemnymi punktami. Samce mają ponadto ostrogowate utwory na goleniach tylnych nóg, a w okresie godowym stożkowatą kloakę. Traszka sardyńska osiąga do 140 mm długości, przeważnie jest mniejsza.

Występowanie: ograniczone tylko do Sardynii.

Środowisko: występuje zarówno na terenach nizinnych, jak i w górach, gdzie sięga do 1800 m n.p.m. Zasiedla utrzymujące się wiele miesięcy wody kałuż, wyrobisk, potoków i małych jezior.

Tryb życia: na dnie zbiorników chętnie kryje się pod kamieniami. W odróżnieniu od innych gatunków z rodzaju Euproctus znosi także wyższą temperaturę wody. Żyjące na lądzie osobniki przebywają stale w pobliżu wody w jamach pod kamieniami. Jest zwierzęciem zmierzchowym i nocnym, ale wyjątkowo można ją spotkać również w ciągu dnia.

Rozród: podczas odbywającej się w wodzie kopulacji, polegającej na brutalnym zagarnięciu we władanie samicy przez samca, dochodzi do bezpośredniego zetknięcia się kloak obu partnerów.

Uwagi: w szczytowym momencie okresu godowego traszki z rodzaju Euproctus są aktywne również w ciągu dnia i wtedy można je łatwiej zaobserwować. Podniecone samce mogą po kilka starać się tak usilnie przytrzymać jedną samicę ogonami i nogami, że ta nie mogąc zaczerpnąć powietrza topi się.

Podobne prace

Do góry