Ocena brak

Traszka pirenejska

Autor /Bill Dodano /12.01.2012

Rodzina salamandrowate (Salamandridae)

Wygląd: średniej wielkości, szerokogłowa traszka o stosunkowo małych oczach, wyraźnie szorstkiej, ziarnistej skórze, silnych odnóżach i spłaszczonym ogonie. Strona grzbietowa różnie ubarwiona - przeważnie żółtawa, brązowawa lub czarniawa, często z żółtymi plamami i jasną, przechodzącą na grzbietową stronę ogona, środkową wstęgą. Boki brzucha jasne, środek przeważnie żółtawy do pomarańczowego. Samce są bardziej krępe od samic, mają silniejsze od nich tylne nogi i krótszy, szerszy ogon. Kloaka samców jest półkolista, samic stożkowata. Całkowita długość ciała 160 mm. Samice są większe od samców.

Występowanie: Pireneje.

Środowisko: pomimo tego, że traszkę pirenej-ską spotyka się także w nisko położonych miejscach, właściwym dla niej obszarem występowania są średnie i wyższe położenia górskie na wysokościach od 1000 do 2500 m n.p.m.; zasiedla tu przede wszystkim zimne, czyste jeziora, źródliska i górskie potoki.

Tryb życia: ukrywa się na lądzie w niszach pod kamieniami i leżącymi drzewami.

Rozród: kopulacja i składanie jaj odbywa się w lodowato zimnej wodzie. Podczas zalotów samiec oplata samicę ogonem oraz tylnymi nogami i stara się zetknąć swoją kloakę z kloaką partnerki. Jaja są składane w wodzie pomiędzy kamieniami i w szczelinach skalnych.

Pokarm: skąposzczety, pająki, stonogi, wodne owady i ich larwy.

Uwagi: podobnie jak większości rozradzających się w wodzie płazów ogoniastych, również i larwom oraz osobnikom dorosłym traszki pirenejs-kiej zagrażają niektóre gatunki ryb. Są one nie tylko konkurentami pokarmowymi, ale przede wszystkim polującymi na nie drapieżnikami, mogącymi na niektórych stanowiskach wyniszczyć miejscowe populacje płazów ogoniastych.

Podobne prace

Do góry