Ocena brak

Tranzycja - koncepcja S.P. Huntingtona

Autor /Leon Dodano /22.07.2011

Tranzycja = model przejścia

  • wyodrębnił rodzaje przejścia, opierając się na kryterium stopnia zaangażowania aktorów politycznych w zmianę systemu, (wskazuje inicjatora procesu przemian- elity władzy, opozycja),

  • układ sił pomiędzy władzą a opozycją oraz wewnętrzne zróżnicowanie obydwu obozów (relacje między reformatorami i „twardogłowymi” w obozie władzy oraz „umiarkowanymi” a „radykałami” z opozycji implikuje określony przebieg pierwszego etapu zmiany systemowej.

  • Wyróżnia: transformację, przemieszczenie oraz zastąpienie.

  • Transformacja ma miejsce wówczas, gdy reformom przewodzą elity rządzące, zastąpienie występuje, gdy tranzycja jest inicjowana przez opozycję, natomiast gdy reformy są dziełem wspólnym rządu i opozycji proces nosi nazwę przemieszczenia.

  • Wg Huntingtona transformacja miała miejsce na Węgrzech, w ZSRR, Bułgarii. Przemieszczenie – w Polsce i Czechosłowacji, zastąpienie – w Niemczech Wschodnich i Rumunii <= można mieć wątpliwości do takiego zakwalifikowania typów przejścia w poszczególnych krajach w przypadku EŚW, gdyż wrzucanie do tego samego worka tak odmiennych typów przejść wydaje się nieuzasadnione

Podobne prace

Do góry