Ocena brak

Transport wewnętrzny

Autor /Ignacy123 Dodano /23.06.2011

Organizacja dostaw, inaczej gospodarka transportowa, składa się z wielu czynników związanych z przemieszczaniem ładunków, ( zmianą miejsca składowania ), oraz czynności z tym związanych, polegających na załadowaniu i rozładowaniu towaru. Transport w przedsiębiorstwie handlowym jest bardzo ważnym czynnikiem, który w decydującym stopniu wpływa na rytmiczną pracę przedsiębiorstwa.

Prawidłowa gospodarka transportowa powinna zapewnić przewóz towaru przy minimalnym zużyciu środków transportowych i po najkrótszych drogach. Ważną rzeczą dla firmy jest ustalenie własnych potrzeb transportowych, na które składają się:

rodzaj przewożonego ładunku,

ciężar,

objętość.

Firma dla zapewnienia ciągłości dostaw między magazynami i sklepami wynajmuje od 4 firm transportowych 23 samochody. Ich głównym zadaniem jest:

przewóz towaru z magazynu do sklepów, 

przewóz opakowań i zwrotów ze sklepów do magazynu,

odbiór towaru od dostawców .

Do obowiązków kierowcy należy:

załadunek i rozładunek towaru,

dostarczenie do magazynu zwrotów towarów i opakowań zwrotnych,

zaplombowanie samochodu,

pobranie wszystkich dokumentów (faktur , listów przewozowych , spisu braków dowóz nienaruszonego towaru do sklepu).

Każdy kierowca posiada kartę drogową , która powinien udostępinić do wypełnienia kierownikowi zmiany w sklepie jak i w ekspedycji. W karcie drogowej magazyn

powinien umieścić:

numer sklepu,

ilość palet,

godzinę odjazdu,

numer plomby,

pieczątkę i czytelny podpis.

W karcie drogowej sklep powinien wpisać następujące danę:

godzinę przyjazdu,

temperaturę nabiału,

ilości oddanych palet,

godzinę odjazdu,

numery transferów towarów i opakowań,

Podobne prace

Do góry