Ocena brak

TRANSLACJA, synteza białek

Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013

Tłumaczenie informacji genetycznej z języka nukleotydów na język aminokwasów. Translacja przebiega w cyto-plazmie na rybosomach. Obejmuje trzy/etapy: inicjację, elongację i terminację. Zsyntezowana w procesie transkrypcji nić mRNA, zawierająca skopiowaną informację genetyczną, łączy się z małą podjednostką rybosomu, która ma dołączone czynniki inicjacji. U eukariota mała podjed-nostka lybosomu rozpoznaje czapeczkę na końcu 5” mRNA (-> transkrypcja).

Duża podjednostką rybosomu, zawierająca również czynniki inicjacji, oraz aminoacylo-tRNA przyłącza się do tego kompleksu wówczas gdy natrafi na kodon startowy na mRNA. U eukariota prawie zawsze kodonem inicjacyjnym jest MJ6, więc pierwszym podstawionym w łańcuchu białkowym aminokwasem jest metionina (—» kod genetyczny). W rybosomie można wyróżnić dwa miejsca przyłączania: P (peptydy-lowe) i A (aminoacylowe).

Podstawienie metioniny w miejsce P rybosomu uważa się za zakończenie inicjacji. Do rybosomu doprowadzane są kolejne aktywne aminokwasy (aminoacylo-tRNA) i następuje ich podstawianie w miejsce A rybosomu. Sekwencję aminokwasów przyłączających się do powstającego łańcucha peptydowego wyznaczają kodony ns mRNA, które są rozpoznawane przez komplementarne do nich antykodony na cząsteczkach tRNA doprowadzających aminokwasy.

Aminokwas nowo podstawiony w miejsce A oraz ten, który należy do utworzonego już łańcucha peptydowego (w miejscu P) łączą się ze sobą wiązaniem peptydowym i łańcuch przechodzi na miejsce A, wydłużając się zarazem o kolejne „ogniwo". Rybosom przesuwa się wówczas względem mRNA o jeden kodon, robiąc miejsce dla następnego aminoacyio-tRNA. Po jego podstawieniu kolejny aminokwas przyłącza się do łańcucha peptydowego i cykl się powtarza. Jest to elonga-cja. Uczestniczą w niej czynniki elongacyjne oraz wykorzystywana jest energia z GTP.

Proces kończy się, gdy po kolejnym przesunięciu rybosomu w miejscu A znajdzie się kodon nonsensowny (UAG, U6A lub U AA), któny nie koduje żadnego aminokwasu. Jest to ostatni etap translacji - ter-minacja. Łańcuch polipeptydowy zostaje uwolniony z rybosomu, rybosom zaś rozpada się na podjed-nostki. Translacja zostaje zakończona, a utworzony łańcuch polipeptydowy ulega obróbce posttranslacyjnej. 

Podobne prace

Do góry