Ocena brak

Transformatory

Autor /Tabor Dodano /31.01.2012

Dziś energię elektryczną produkuje się i przesyła pod postacią prądu przemiennego, gdyż w tym wypadku można łatwo zmieniać napięcie w róż­nych częściach sieci przesyłowej oraz w zasilanych urządzeniach. Służą do tego transformatory, urzą­dzenia proste, niezawodne i efektywne. W najprostszej swej formie transformator skła­da się z dwóch oddzielnych, elektrycznie izolowa­nych od siebie cewek, nawiniętych na ten sam me­talowy rdzeń. Gdy do jednego z uzwojeń, zwanego uzwojeniem pierwotnym, przykładamy zmienne napięcie, to w obrębie rdzenia generowane jest zmienne pole magnetyczne. Ono z kolei indukuje zmienne pole elektryczne powstające w drugim z uzwojeń, zwanym wtórnym. Wartość tego napię­cia zależy od napięcia w uzwojeniu pierwotnym oraz od stosunku liczby zwojów w obu uzwoje­niach.

Podobne prace

Do góry