Ocena brak

transakcja zabezpieczająca

Autor /pingwin Dodano /03.04.2013

Rodzaj t. giełdowej, która polega na powiązaniu —» transakcji rzeczywistej z t.
typu spekulacyjnego. T.z. występuje wówczas, gdy nabywca (sprzedawca) towaru
przypuszcza, że kupi (sprzeda) go dopiero po pewnym czasie. W celu zabez-
pieczenia się przed ewentualną zmianą cen danego towaru, co mogłoby narazić
nabywcę na straty, zawiera on równocześnie —» transakcję terminową na taką
partię towaru, jaką rzeczywiście kupił (sprzedał). Zmiany cen i wynikłe z tego
powodu straty są kompensowane zawartą t. terminową.

 

Podobne prace

Do góry